Natuurgeneeskunde

De basis van de natuurgeneeskunde is dat het zelfgenezend vermogen wordt gestimuleerd. Daarbij zal de natuurgeneeskundige nooit schadelijke middelen toepassen omdat hij bij zijn behandelingsmethode altijd het natuur-filosofisch principe van Hippokrates als uitgangspunt heeft. Omdat het in de natuurgeneeskunde gaat om het functioneren van het organisme in zijn totaliteit, richt de aandacht van de natuurgeneeskundig therapeut zich dan ook op de mens als geheel.

Vooral mensen die vaak last hebben van bronchitis en andere aandoeningen van de luchtwegen, gepaard gaand met overmatige slijmvorming, moeten oppassen met het gebruik van melkprodukten. Dat komt omdat de consumptie hiervan een verslijming in het lichaam geeft. Verder is het aan te raden om voorzichtig en spaarzaam om te gaan met het gebruik van genotmiddelen als koffie, thee, alcohol en tabak. De nadelige gevolgen hiervan zijn algemeen bekend. Omdat gezonde voeding niet alleen zorgt voor de instandhouding maar tevens voor het herstel van het lichaam, geven natuurgeneeskundigen bij een consultatie meestal ook adviezen voor een verantwoorde voeding.

Bij veel aandoeningen speelt het maag/darmkanaal een belangrijke rol en er zijn mensen die zonder aanwijsbare reden zo nu en dan problemen hebben met de spijsvertering en de stoelgang. Als de spijsvertering niet goed functioneert heeft dat nadelige gevolgen voor het hele lichaam maar als het wel goed werkt zal het lichaam minder gevoelig zijn voor invloeden van buitenaf zoals infecties. In ieder geval herstelt iemand die een gezonde spijsvertering heeft veel sneller.

Meestal heeft dit ook zijn weerslag op de huid doordat er acne of eczeem ontstaat. Een eerste teken is het verslappen en verbleken van de huid. Onze buitenste beschermlaag en het darmgebied hebben dus direct met elkaar te maken. Als de afvalstoffen de darmen niet meer via de normale weg kunnen verlaten, zoeken ze zelf een alternatieve route. Via het bloed worden ze o.a. aan de huid afgegeven waar ze allerlei huidproblemen veroorzaken. Maar deze afvalstoffen kunnen ook terecht komen in het bindweefsel en zijn dan de oorzaak van stijfheid en pijn in spieren en gewrichten. Verder kan het vasthouden ervan ook de oorzaak zijn van aandoeningen van het ademhalingssysteem, vermoeidheid, hoofdpijn en een algeheel onwel bevinden.

Steeds meer mensen worden geconfronteerd met een allergische reactie op bepaalde voedingsmiddelen. Vroeger werd veel aandacht besteed aan allergische reacties van de luchtwegen, op stoffen in de lucht, de inhalatie-allergie. Maar ook veel stoffen in onze dagelijkse voeding kunnen allergische reacties van het lichaam oproepen. Een natuurgeneeskundige zoekt altijd naar de oorzaak van de klachten. Die ligt namelijk niet bij de voedingsmiddelen zelf, want zij vormen alleen maar de katalysator. Dat het lichaam gevoelig reageert geeft aan dat er een stoornis in het lichaam zelf is. Dus de natuurgeneeskundige probeert met behulp van een of meer natuurgeneeskundige diagnostieken te ontdekken wat de dieperliggende oorzaak is van de klachten.

Het is belangrijk om een allergie goed te behandelen. We zien in de praktijk vaak dat iemand, die als zuigeling te kampen had met voedselallergie in de vorm van dauwworm of eczeem, in de schoolleeftijd hooikoorts krijgt. Later wordt dit gevolgd door astma of astmatische bronchitis en op hogere leeftijd door reumatische klachten. In tegenstelling tot de reguliere geneeskunde, die al deze klachten beschouwt als gevolgen van op zichzelf staande ziekten, gaat het volgens de natuurgeneeskundige om verschillende verschijningsvormen van één en dezelfde aandoening. Als de voedselallergie van een kind goed behandeld is, kunnen later veel klachten worden voorkomen.