Sinds 2016 ben ik in opleiding als klassiek homeopaat aan de Homeopathie Academie Nederland in Almelo. In juni 2021 kan ik als het goed is alles afronden en mag ik mezelf Klassiek Homeopaat noemen. Met ingang van 2018 loop ik stage en mag ik, onder supervisie van mijn stagebegeleider, homeopathische consulten afnemen.

Mocht je geinteresseerd zijn in een homeopathisch consult en behandeling dan kun je contact met mij opnemen. De kosten voor een homeopathisch consult zijn € 100,= (2 x € 50,=, vaste prijs voor ieder consult). De factuur en de homeopathische middelen ontvang je van mijn stagebegeleider en de factuur kun je, net zoals mijn eigen facturen, indienen bij je ziektekostenverzekeraar (als je aanvullend verzekerd bent).

De consulten worden afgenomen door mij en daarna door mijn stagebegeleider beoordeeld, je krijgt vervolgens van mij een voorschrift en van mijn stagebegeleider de middelen en de factuur.  

Woon je niet in de buurt? Dan is het ook mogelijk om het consult telefonisch of via Skype te laten plaatsvinden.

Na het eerste consult wordt in overleg een afspraak gemaakt voor een vervolgconsult, dit is over het algemeen na 6 tot 8 weken. De kosten van dit consult zijn ook weer € 100,= (2 x € 50,=).

Om de voortgang van de behandeling te kunnen beoordelen is het belangrijk om minimaal 2 tot 3 vervolgconsulten in te plannen maar houd er rekening mee dat bij chronische klachten meerdere consulten nodig zullen zijn.

Ziekteclassificatie

Ik leer te werken op basis van de zgn. ziekteclassificatie waarbij de symptomen in bloembladen worden gevuld. Ieder bloemblad vertegenwoordigt weer een andere dimensie van de klacht. Eerst worden de bloembladen behandeld. Daarna wordt stap voor stap naar binnen toe gewerkt op basis van de dan in het oog springende symptomen en de constitutie (de kern) ondersteund zodat het genezingsproces uiteindelijk afgerond kan worden en de patient weer in balans komt.

Voor de hulpvraag worden meerdere middelen ingezet om het proces van genezen te kunnen starten. Meestal worden er drie middelen ingezet.

Over het algemeen wordt in de ziekteclassificatie gewerkt met ruikdoseringen. Het ruiken maakt dat het middel via het uiterst gevoelige neusslijmvlies opgenomen kan worden, dat geeft direct en mild resultaat zonder de bij homeopathie bekende begin-verergering.