Ziekteclassificatie

Ik leer te werken op basis van de zgn. ziekteclassificatie waarbij de symptomen in bloembladen worden gevuld. Hoe dat werkt staat hieronder in het kort uitgelegd.

De bloembladen zijn:

 • Biografie, in dit blad komen die symptomen te staan die van buitenaf komen, incidenten, denk bijvoorbeeld aan het vallen van de trap of andere ongelukken.
 • In het blad Acuut Miasmatisch komen symptomen te staan die uit de constitutie komen, denk bijvoorbeeld aan een hooikoortsaanval. Dit zijn symptomen die van binnenuit komen.
 • In het blad Epidemisch komen alle besmettelijke ziekten zoals de mazelen en griep terecht.
 • In het bloemblad Iatrogeen komt het gebruik van allopathische geneesmiddelen terecht. Dus reguliere medicatie zoals bijvoorbeeld antibiotica, pijnstillers, de anticontieptiepil en dergelijke. Maar ook plaatselijke verdoving en narcose hoort thuis in dit bloemblad.
 • In het blad Erfelijk komt alles te staan wat de patiënt vanuit de erfelijke lijn meeneemt.
 • Dan is er het blad Degeneratief, dit betreft met name de auto-immuun ziekten. Maar ook alles wat op scans en foto’s zichtbaar is.
 • Tot slot vind je bij de buitenste bloembladen de SOA’s (seksueel overdraagbare aandoeningen) zoals syfilis en gonorroe.
 • In het midden vind je de kern, het meest belangrijkste bloemblad: de Constitutie. Hier vind je alle constitutionele eigenschappen (wat maakt jou tot de persoon die je bent) en de symptomen die daar mee te maken hebben.

In de ziekteclassificatie wordt gewerkt van buiten naar binnen, eerst worden de bloembladen behandeld. Daarna wordt stap voor stap naar binnen toe gewerkt op basis van de dan in het oog springende symptomen en de constitutie (de kern) ondersteund zodat het genezingsproces uiteindelijk afgerond kan worden.

Voor de hulpvraag en de erfelijke symptomen worden middelen ingezet en vaak is een vitaliserend middel nodig om het proces van genezen te kunnen starten. Meestal worden er dus drie middelen ingezet.

Over het algemeen wordt in de ziekteclassificatie gewerkt met ruikdoseringen. Het ruiken maakt dat het middel via het uiterst gevoelige neusslijmvlies opgenomen kan worden, dat geeft direct en mild resultaat zonder de bij homeopathie bekende begin-verergering.

Ziekteclassificatie (oud)

Ik leer te werken op basis van de zgn. ziekteclassificatie waarbij de symptomen in bloembladen worden gevuld. Hoe dat werkt staat hieronder in het kort uitgelegd.

De bloembladen zijn:

 • Biografie, in dit blad komen die symptomen te staan die van buitenaf komen, incidenten, denk bijvoorbeeld aan het vallen van de trap of andere ongelukken.
 • In het blad Acuut Miasmatisch komen symptomen te staan die uit de constitutie komen, denk bijvoorbeeld aan een hooikoortsaanval. Dit zijn symptomen die van binnenuit komen.
 • In het blad Epidemisch komen alle besmettelijke ziekten zoals de mazelen en griep terecht.
 • In het bloemblad Iatrogeen komt het gebruik van allopathische geneesmiddelen terecht. Dus reguliere medicatie zoals bijvoorbeeld antibiotica, pijnstillers, de anticontieptiepil en dergelijke. Maar ook plaatselijke verdoving en narcose hoort thuis in dit bloemblad.
 • In het blad Erfelijk komt alles te staan wat de patiënt vanuit de erfelijke lijn meeneemt.
 • Dan is er het blad Degeneratief, dit betreft met name de auto-immuun ziekten. Maar ook alles wat op scans en foto’s zichtbaar is.
 • Tot slot vind je bij de buitenste bloembladen de SOA’s (seksueel overdraagbare aandoeningen) zoals syfilis en gonorroe.
 • In het midden vind je de kern, het meest belangrijkste bloemblad: de Constitutie. Hier vind je alle constitutionele eigenschappen (wat maakt jou tot de persoon die je bent) en de symptomen die daar mee te maken hebben.

In de ziekteclassificatie wordt gewerkt van buiten naar binnen, eerst worden de bloembladen behandeld. Daarna wordt stap voor stap naar binnen toe gewerkt op basis van de dan in het oog springende symptomen en de constitutie (de kern) ondersteund zodat het genezingsproces uiteindelijk afgerond kan worden.

Voor de hulpvraag en de erfelijke symptomen worden middelen ingezet en vaak is een vitaliserend middel nodig om het proces van genezen te kunnen starten. Meestal worden er dus drie middelen ingezet.

Over het algemeen wordt in de ziekteclassificatie gewerkt met ruikdoseringen. Het ruiken maakt dat het middel via het uiterst gevoelige neusslijmvlies opgenomen kan worden, dat geeft direct en mild resultaat zonder de bij homeopathie bekende begin-verergering.

Asyra

asyra

Metingen en behandelingen doe ik o.a. met het Asyra Pro systeem, een combinatie van bioresonantie en homeopathie.

Fotonen en bio-energetica

Asyra Pro staat voor: Photon Resonance Optimization. De Asyra Pro functioneert door middel van fotonen en bio-energetica.  Fotonen zijn onzichtbare lichtstralen, net zoals röntgenstraling, maar ze kunnen ook informatie transporteren. Die informatie, in de vorm van elektromagnetische frequenties, wordt via de G-eiwitreceptoren doorgegeven aan de celkern en ook weer terug. G-proteïne (guanine nucleotide bindende eiwitten) of G-eiwit is een familie proteïnes betrokken bij de signaaloverdracht buiten de cel die veranderingen binnen de cel veroorzaakt. G-eiwitten zijn betrokken bij de signaaloverdracht van veel hormonen, neurotransmitters en andere signaalmoleculen. Zo wordt er door middel van G-eiwitten informatie gewisseld met het chromosoom en het DNA van het chromosoom. Daarnaast bestaat er ook nog communicatie met de atomen van de moleculen waaruit onze lichaamscellen bestaan. De Nobelprijs voor de Scheikunde ging in 2012  naar Robert J. Lefkowitz en Brian K. Kobilka voor hun werk aan G-eiwit gekoppelde receptoren.  Met hun ontdekkingen doorgrondden zij de werking van deze slimme sensoren op het cel oppervlak.

Bio-energetica gaat uit van energetische stromen en trillingen in het lichaam. Bij een gezond lichaam zullen deze trillingen ongestoord hun werk doen en het lichaam in balans houden. Maar bij een verstoring door welke oorzaak dan ook, kunnen de trillingen ontregeld worden waardoor er blokkades ontstaan, die voor klachten kunnen zorgen. Als de blokkade lang duurt en niet wordt opgelost, verdiept het zich en is er een grotere kans op ziekte.

Elk mens heeft een bio-energetisch veld in en om het lichaam. Energie is onzichtbaar en bioresonantie heeft het vermogen om dit te vertalen naar zichtbare informatie. Energie uit zich in frequenties en golfpatronen, die voor veel mensen mysterieus lijken, want je kunt ze niet zien. Om een voorbeeld te geven hoe dat kan werken nemen we een spons waar water op gegoten wordt. Eerst neemt de spons het water op, maar na een tijdje lekt het water door de spons heen. De cellen van een lichaam zijn net als sponzen. Zij houden naast water ook energie vast. Gezonde cellen kunnen meer energie vasthouden dan ongezonde cellen. Door het meten van de tijd die nodig is om energie door de cellen te sturen, kun je vaststellen of cellen gezond zijn, leeg of gestresst. Cellen in het lichaam zijn altijd bezig met energie-uitwisseling: als een soort pomp die in- en uitpompt. Deze beweging van energie is een cyclus van vullen en loslaten, bij een natuurlijke en gezonde organisatie van het lichaam heeft het karakteristieke frequenties.

De behandeling is erop gericht blokkades op te sporen, het lichaam te ontgiften, het herstellen van de darmflora, het bevorderen van de spijsvertering, het in balans brengen van het immuunsysteem, het testen van alles wat het lichaam belast en te zoeken wat het lichaam nodig heeft om weer in balans te komen. Er worden individuele testen gedaan om uit te zoeken wat de ziekmakende verstoringen zijn in het lichaam en daarnaast worden er testen gedaan op voedings-intoleranties, vitamines, mineralen, hormoonspiegels en meer. Deze holistische aanpak richt zich op het activeren van het zelfgenezend vermogen.

Er wordt van de behandeling een homeopathische remedie gemaakt op basis van individuele frequenties die nodig zijn om het immuunsysteem te herstellen en in balans te brengen. De remedie is op basis van water en alcohol of een imprint op lactosekorrels en bevat balancerende frequenties die voor iedereen weer verschillend zijn. Gedurende een aantal weken dienen de druppels/korrels 2 x per dag ingenomen worden.

Met betrekking tot de druppels hoeft je je geen zorgen te maken over het percentage alcohol, ook zwangere vrouwen en kinderen niet, want in de natuur komt alcohol als bestanddeel voor in vrijwel alles wat suikers bevat, dus zelfs ook in ons bloed en darmen. De hoeveelheid alcohol, die je met de druppeltjes binnenkrijgt, is zeer gering: 6 druppeltjes komen overeen met ca. 0,3 ml. Zo’n druppeltje bestaat gewoonlijk uit nog geen 20% alcohol, dus dat is minder dan 0,06 ml alcohol. Een borrelglas is ca. 25 ml en in een borrel met 20% alcohol zit 5 ml alcohol. Dat is dus bijna 17 keer meer dan de hoeveelheid alcohol in zes druppeltjes (102 druppeltjes) dan bij zo’n alcoholisch drankje. In vruchtensap zit gemiddeld circa 0,1% alcohol, dat betekent dat in een glas sap van 250 ml circa 0,25 ml alcohol kan zitten, qua hoeveelheid dus ongeveer 4,17 keer meer dan in de druppeltjes van 20% (25 druppeltjes).

Vast een voorproefje? Voorbeeldfilmpje van een behandeling met Asyra

Bicom Optima

Daarnaast beschik ik over de Bicom Optima, deze gebruik ik o.a. bij het behandelen van allergieën en bij acute klachten en vaak in combinatie met de Asyra. Met de Bicom kunnen vele belastingen en stoffen getest en behandeld worden. Ik heb in mijn praktijk de beschikking over diverse testbuisjes. Elk buisje is met één of meerdere stoffen gevuld maar je kunt ook zelf voeding of andere stoffen meenemen en laten testen.