Wil je een bioresonantie-behandeling maar kun of wil je niet komen?

Ook ivm de coronacrisis bied ik nu een test of een test in combinatie met een behandeling aan op basis van een biologisch monster (speeksel).

Is het echt mogelijk dat je kunt testen met een speekselmonster?

Ja dat kan echt omdat het een energetische test is. Het woord ‘energetisch’ is niet op strikte wijze gerelateerd aan energie zoals het in de natuurkunde wordt toegepast. In plaats daarvan gebruiken we de term losjes om te refereren aan aspecten van het menselijk functioneren die niet alleen biomechanisch (zoals gewrichten, spieren en beweging) of biochemisch (voedingsstoffen, proteïnen, hormonen en oxidatie) zijn. Het functioneren van het menselijk lichaam wordt geregeld door informatiesignalen. Als we reacties krijgen van een bio-energetisch testapparaat, dan is de informatie een mengeling van gegevens over de fysieke, chemische, emotionele en mentale staat van lichaam en geest. 

Hoe werkt het?

De test wordt uitgevoerd op basis van een speekselmonster. Je hoeft voor deze test/behandeling niet naar de praktijk te komen. Het speekselmonster bevat de energetische informatie van je lichaam (zie ook hierboven) en zo kan er gemeten worden zonder dat je fysiek in de praktijk aanwezig hoeft te zijn. Het monster mag niet ouder dan 72 uur zijn omdat de test anders niet meer representatief is. Dan is de informatie nl. verloren gegaan. In principe doe ik speekseltesten op vrijdag dus bij voorkeur inzenden op woensdag of donderdag, dan heb ik gelegenheid om op vrijdag de test te doen. Je kunt je aanmelden via mail of telefonisch (dan ontvang ik graag je naam, adres, geboortedatum en of en bij wie je een aanvullende ziektekostenverzekering hebt) maar je kunt ook in mijn afsprakenkalender een melding maken (zie verder naar onderen bij “De verschillende testen”), daar ontvang ik automatisch bericht van. Dan heb ik samen met het speekselmonster alle gegevens tot mijn beschikking zodat ik direct aan de slag kan.

Ben je een nieuwe client? Dan mail ik van te voren een vragenlijst die ik graag samen met het monster of per mail retour ontvang. Het monster kan per post verzonden worden maar langs brengen kan ook.

Als je kiest voor een behandeling en je gebruikt supplementen dan kunnen die ook getest worden. Door te meten of er resonantie is tussen het lichaam en het supplement kan worden gemeten welk supplement geschikt is. En of het fysiek ingenomen moet worden of dat het voldoende is om energetisch mee te nemen in de behandeling. Maak aparte zakjes van alle supplementen die je getest wilt hebben, geef de zakjes een naam en stuur ze mee.

Het is mogelijk dat uit de test een reactie op voeding naar voren komt of weet je zelf al of je op bepaalde voeding reageert. Vaak heeft een reactie op voeding te maken met een onderliggend probleem. Feit is wel dat allergische reacties vanuit het immuunsysteem komen en hier zal aandacht aan besteed moeten worden. Dit kan op diverse manieren en is altijd voor ieder individu weer anders. Een goed functionerend immuunsysteem is van essentieel belang.

Het verslag van de test en de factuur ontvang je per mail. 

Naar aanleiding van de test wordt van de gevonden verstoringen en ondersteunende frequenties ondersteuning op korrels gezet. Dit is een samenstelling die specifiek voor jou van toepassing is en is ook bij iedere test/behandeling weer anders. Van de korrels kun je 2 maal daags 1 korrel gebruiken gedurende circa 5 weken. Dat betekent dat iedere keer dat je een korrel neemt je een stukje van de behandeling krijgt en zo gaat de behandeling nog een aantal weken door. De dag van de behandeling start je met het innemen van de korrels, het beste is ze onder de tong op te laten lossen of in een glas water laten oplossen en dit met kleine slokjes opdrinken. Het beste is om ze ‘s morgens vóór het ontbijt en ‘s avonds voor het slapen gaan op nuchter speeksel in te nemen. Na inname even in je mond laten zodat de ondersteunende frequenties direct opgenomen worden in je wangslijmvlies.

Hoe neem je een speekselmonster?

Het speekselmonster kan genomen worden door een wattenstaafje grondig langs de binnenkant van beide zijden van je wangen te halen, gebruik hiervoor ook beide uiteinden van het wattenstaafje. Links met de ene kant en rechts met de andere kant. Het wattenstaafje met het wangslijmvlies graag apart verpakt aanleveren in een afgesloten boterhamzakje, een gripzakje of iets anders dat afsluitbaar is. De monsters graag niet rechtstreeks in aluminiumfolie verpakken. Via de monsters wordt exact dezelfde test gedaan zoals hier omschreven: https://assenbioresonantie.nl/bioresonantie/.

De verschillende testen

  • Test en behandeling
  • Alleen een test

Je kunt in beide gevallen een afspraak maken via deze link: https://calendly.com/assenbioresonantie/bioresonantietest-via-speekselmonster. Maak nadat je een keuze hebt gemaakt voor de datum en tijd in het volgende scherm een keuze voor de soort behandeling die je wenst. Ingave van datum en tijd is verplicht maar maakt in principe niet zoveel uit, ik test zodra ik het monster het ontvangen, zorg wel dat het monster tijdig verzonden wordt. 

Tarieven

Test plus behandeling:

  • Volwassenen: eerste consult (nieuwe client): € 120,= (exclusief verzendkosten)
  • Volwassenen: vervolgconsult (bestaande client): € 95,= (exclusief verzendkosten)
  • Kinderen tot 12 jaar: eerste consult (nieuwe client): € 95,= (exclusief verzendkosten)
  • Kinderen tot 12 jaar: vervolgconsult (bestaande client): € 75,= (exclusief verzendkosten)
  • Algemeen: eerste consult zonder hulpvraag (check-up): € 105,= (exclusief verzendkosten)
  • Algemeen: vervolgconsult zonder hulpvraag (check-up): € 90,= (exclusief verzendkosten)

Test zonder behandeling:

  • Check-up/algemene test: € 95,=
  • Doorverwijzing via Rositta Kliniek: € 75,= (dit is alleen een test zonder toezending van korrels en zonder suppletie-advies (de behandeling bij de kliniek en de tijdelijke aanpassing qua voeding moet het beoogde resultaat bewerkstelligen) 

Vergoedingen

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NWP. Als je aanvullend verzekerd bent krijgt je, afhankelijk van je ziektekostenverzekering, (een gedeelte van) het consult vergoed. Dit is niet van invloed op het eigen risico. Informeer hierover bij je ziektekostenverzekeraar of kijk in de lijst via onderstaande link. Er is geen verwijzing nodig van huisarts of specialist. Wanneer je contact opneemt met je zorgverzekeraar vermeld dan dat het gaat om een natuurgeneeskundig consult.

Ik verkoop geen supplementen, ik geef alleen adviezen en dan kun je zelf beslissen of en waar je deze gaat aanschaffen. Supplementen worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

Vergoedingen-overzicht beroepsvereniging NWP 2021

Vergoedingen-overzicht independer 2021